UNIPOR pustak szlifowany 1.0

UNIPOR pustak szlifowany 1.0

Opis produktu

Klasa gęstości surowej [kg / dm³] 1,0
Przewodność cieplna λ R[W / (mK)] 0,45
Klasa wytrzymałości FSK 12
Wartość podstawowa σ 0 [MN / m 2 ] 1.8
Wartość podstawowa f K [MN / m 2 ] 4.7
Generalny Dystrybutor Materiałów
UNIPOR na Polskę.
Kontakt
Target Poland Sp. z o.o.
ul. Warszawska 40
40-008 Katowice
tel: 512 15 45 73
tel/fax: 69 761 11 40
biuro@edachy.com.pl
NIP EU: 9542818813